Beslissingsondersteuning voor complexe keuzevraagstukken : BOSDA voor Windows

VU-DARE Repository

Beslissingsondersteuning voor complexe keuzevraagstukken : BOSDA voor Windows

Show metadata

Title: Beslissingsondersteuning voor complexe keuzevraagstukken : BOSDA voor Windows
Author(s): Janssen, R. ; Herwijnen, M. van
Abstract: Het BeslissingsOndersteunend Systeem voor Discrete Alternatieven (BOSDA) is een hulpmiddel voor het ontwikkelen, vergelijken en beoordelen van alternatieven ter voorbereiding van een beleidsbeslissing. Het BOSDA computerprogramma is een gereedschapskist gevuld met verschillende typen multi-criteria methoden, kosten-baten analyse aangevuld met grafische presentaties, waarderingsmethoden en een breed scala methoden voor gevoeligheidsanalyse. BOSDA is een gezamenlijk produkt van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit en de afdeling Beleidsevaluatie en -Instrumentatie van het Ministerie van Financiën. Het BOSDA programma kan worden gebruikt voor ondersteuning van beslissingen over complexe keuzevraagstukken. Het programma is bedoeld voor beleidsvoorbereiders en adviseurs in alle sectoren van de overheid die zich bezighouden met beleidsonderzoek en die enige kennis hebben van evaluatiemethoden. Het programma is bedoeld voor beleidsvoorbereiders en adviseurs in alle sectoren van de overheid die zich bezighouden met beleidsonderzoek en die enige kennishebben van evaluatiemethoden. In dit artikel is geprobeerd aan de hand van vijf praktijkvoorbeelden een indruk te verschaffen van de toepassingsmogelijkheden van de recent verschenen Windows versie van het BOSDA programma
Link location: http://hdl.handle.net/1871/1748
Year: 2004


Files in this item

Files Size Format Embargo
ivmvu0745.pdf 1.172Mb PDF _

Appears in

Show metadata

VU-link

Search VU-DARE


Advanced Search

Browse by

My Account

Statistics

feedback