Professor of Social Psychology, Amsterdam Free University. Specialism: relations and interaction between language, communication and social cognition. He developed a linguistic model which resulted in the study of language and social cognition. Hoogleraar Sociale Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Gespecialiseerd in de relatie tussen taal, communicatie en sociale cognitie. Het door Prof. Semin ontwikkelde en wijd verbreide “linguïstische categorieënmodel” zorgde ervoor dat taal in sociale cognitie onderwerp van studie werd.

Recent Submissions

View more