Professor of Regional Economics, Free University Amsterdam. Specialism: theoretical and applied environmental-economic research, transportation, environment and urban development. He has developed and applied a wide range of quantitative research methods in many of the above-mentioned disciplines. He was awarded the Spinoza price in 1996. Hoogleraar Regionale Economie, Vrije Universiteit Amsterdam. Gespecialiseerd in theoretisch en toegepast ruimtelijk-economisch onderzoek, transport, milieu en stedelijke ontwikkeling. Op vele van deze terreinen heeft hij een breed scala aan kwantitatieve onderzoekmethoden ontwikkeld en toegepast. In 1996 won hij de NWO Spinozapremie.

Recent Submissions

View more