Professor of Biological Psychology, Amsterdam Free University. Specialism: twins and genetics, genetic epidemiology, behavioural genetics. The Dutch twin register – a product of her department – is one of the largest and most representative in the world. She was awarded the Spinoza price in 2001. Website: http://www.tweelingenregister.org/ Hoogleraar Biologische Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Gespecialiseerd in genetisch onderzoek bij tweelingen, gedragsgenetica en genetische epidemiologie. Haar vakgroep heeft het Nederlands tweelingenregister opgebouwd tot één van de grootste en meest representatieve ter wereld. In 2001 won zij de NWO-spinozapremie. Website: http://www.tweelingenregister.org/

Recent Submissions

View more