Now showing items 1-1 of 1

  • De 'Maatschappij' en haar grammatici 

    Noordegraaf, J. (H.D. Tjeenk Willink, Groningen, 1975-03)
    In dit artikel wordt vastgesteld wie de auteurs waren van de diverse taalkundeboekjes die in het begin van de negentiende eeuw uitgegeven zijn door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, te weten, de Rudimenta (1799, ...