Now showing items 1-1 of 1

  • Tussen oordeel en formulering. Ontleden anno 1820. 

    Noordegraaf, J. (Vakgroep Nederlandse Taal- & Letterkunde Leiden, 1976)
    In dit artikel komt J.C. Beijer, Handleiding tot den Nederlandschen Stijl aan de orde, waarvan de eerste druk in 1820 verscheen. Het werk kende een aantal herdrukken (een vijfde druk verscheen in 1854) en was wijd verspreid, ...