Now showing items 1-1 of 1

  • Het begin van de universitaire neerlandistiek: Franeker 1790? 

    Noordegraaf, J. (Nodus Publikationen Münster, 1997)
    Op 9 juni 1797 werd de classicus Everwinus Wassenbergh aan de universiteit van Franeker ook benoemd tot hoogleraar ‘in de Nederduitsche Taalkunde’. In de jaren daarna doceerde hij er over Nederlandse taalkunde, letterkunde ...