Now showing items 1-1 of 1

  • Utrechtse adellijke vrouwen en prebenden in de achttiende eeuw 

    Brink, W.H.A.M. van den (Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis, 2004)
    De achttiende eeuw was voor de Republiek een periode van economische stagnatie, waarin periodes van achteruitgang en relatief herstel elkaar afwisselden. Verschillende historici hebben een verband gelegd tussen deze sombere ...