De bloemen van het kwaad. Carry van Bruggen over taal.

VU-DARE Repository

De bloemen van het kwaad. Carry van Bruggen over taal.

Show metadata

Title: De bloemen van het kwaad. Carry van Bruggen over taal.
Author(s): Noordegraaf, J.
Citation: Jan Noordegraaf, Van Hemsterhuis tot Stutterheim. Over wetenschapsgeschiedenis, 126-157.
Abstract: In Hedendaags Fetisjisme (1925), het 'taalboek' van Carry van Bruggen, keert de auteur zich tegen allerlei vormen van taalnationalisme. Ze maakt daarbij cruciaal gebruik van het beginsel dat het taalteken arbitrair is, een beginsel dat in de taalkunde al vele eeuwen bekend was. Van Bruggens boek kan tot op zekere hoogte vergeleken worden met een artikel over hetzelfde onderwerp van de Franse taalkundige Michel Bréal uit 1891, "Le langage et les nationalités". Beiden delen ze een rationalistische en functionele taalbeschouwing.
Description: Als bijlage is toegevoegd Van Bruggens antwoord op een enquête over "De Joden in de Nederlandsche litteratuur" (De Joodsche Wachter, 22 december 1916).
Link location: http://hdl.handle.net/1871/10329
ISBN: 3-89323-286-9
Year: 2000


Files in this item

Files Size Format Embargo
HEDENFETISJISME.pdf 255.4Kb PDF _

Appears in

Show metadata

VU-link

Search VU-DARE


Advanced Search

Browse by

My Account

Statistics

feedback